מודדים, בודקים וגלאים

מודדים, בודקים וגלאים לתחומי האלקטרוניקה, חשמל, תקשורת, טמפרטורה, לחות, רעש, תאורה, קרינה, מרחק, איכות אוויר, ועוד